Main menu

Werkwijze

Aanmelden

U kunt zichzelf of uw kind aanmelden, na verwijzing van uw (huis)arts, per telefoon, e-mail of door het invullen van het aanmeldingsformulier.
De eerste afspraak zullen we kennismaken en de hulpvraag van u/ uw kind bespreken.


 Onderzoek en/ of behandeling

De volgende afspraak zal de hulpvraag nader worden onderzocht door middel van testen en/ of (spel)observatie. Zo wordt bekeken of behandeling nodig is. Indien er behandeling nodig is, worden er behandeldoelen opgesteld en zullen we samen het plan van aanpak bespreken.
In de meeste gevallen is er 1x per week behandeling met een duur van 25-30 minuten. De duur van de behandelperiode is afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek/ hulpvraag, continuïteit van behandelen en de motivatie. De duur kan variëren van enkele weken tot ongeveer een jaar.
Een actieve inzet van u is belangrijk voor een zo optimaal mogelijk resultaat. Voor de behandeling van kinderen is het erg belangrijk dat ouders/ verzorgers optreden als ‘co-therapeut’ door thuis de oefeningen regelmatig te herhalen. Indien er behoefte aan is, zal ik u hierin uiteraard begeleiden.


Oefenen thuis geeft sneller en beter resultaat!


Aan huis behandeling

Indien het niet mogelijk is naar de praktijk te komen, kan ik aan huis komen behandelen.
In de meeste gevallen moet dit op de verwijsbrief vermeld staan.
Mocht dit niet het geval zijn en er is wel een structureel probleem om naar de praktijk te komen, maak dit dan kenbaar bij het aanmelden.


Verwijzing en vergoeding

Een logopediste behandelt op verwijzing van een huisarts, CB-arts, schoolarts, tandarts, orthodontist of KNO-arts.
Dit houdt in dat u een verwijsbrief nodig heeft.

Voor de eerste afspraak hebt u nodig:

  • de verwijsbrief
  • een rijbewijs of paspoort voor identificatie (ben ik als logopediste verplicht naar de zorgverzekeraar )
  • polisnummer zorgverzekering

Logopedie zit in het basispakket.
Behandeling wordt dus meestal 100% vergoed, wanneer u een verwijsbrief hebt. Wel geldt er een eigen risico vanaf de leeftijd van 18 jaar.
Vraag dit bij twijfel of onduidelijkheid even na bij uw zorgverzekeraar!

Er is echter wel een verschil in de vergoeding tussen een restitutiepolis en een naturapolis.
Bij een restitutiepolis kunt u zelf uw zorgverlener kiezen, ongeacht of een zorgverzekeraar een contract heeft met de door u gekozen zorgverlener.
Bij een naturapolis kunt u meestal alleen kiezen voor een zorgverlener waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kiest u dan voor een niet – gecontracteerde zorgverlener, zult u zelf moeten bijbetalen.
Indien u twijfels hebt over de vergoeding, leest u dan de voorwaarden van uw zorgverzekeraar of informeer direct bij uw zorgverzekeraar.

Voor het tarief van behandeling wordt uitgegaan van de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde c.q. goedgekeurde tarieven voor logopedie.

WebDesign: Felixa "scoren met je website"