Wanneer logopedie?

De logopedist onderzoekt en behandelt kinderen en volwassenen die problemen ondervinden op het gebied van taal, spraak, mondgewoonten, stem en gehoor.
De logopedist onderzoekt en behandelt het probleem, geeft adviezen en/of begeleidt de omgeving.
Ook veel mensen met een spreekberoep bezoeken de logopedist om hun spreekvaardigheid en presentatie te verbeteren.

Enkele voorbeelden van problemen waarvoor u terecht kunt bij Logopediepraktijk UITje in Maarssen:

Taal:

 • niet of onvoldoende begrijpen van aangeboden taal
 • niet of onvoldoende taal kunnen gebruiken om je te uiten
 • moeite met vormen van zinnen/ te korte zinnen
 • moeite hebben met verhaalopbouw
 • te weinig woorden begrijpen/ gebruiken
 • lees- en spellingproblemen (voor meer informatie zie onderaan de pagina bij ‘extra informatie’).
 • moeite met taal ten gevolge van ziektes, een hersenbloeding of -infarct

Spraak:

 • niet of verkeerd uitspreken van klanken
 • onduidelijk (bijv. binnensmonds spreken)
 • stotteren
 • slissen
 • nasaal spreken
 • moeite met spreken nav. bijv. een beroerte

Mondgewoonten:

 • onvoldoende lip- en/of tongmotoriek of sensibiliteit
 • duim-, vinger-, of speenzuigen
 • overmatig speekselverlies
 • open mondgedrag
 • verkeerde tonghouding
 • problemen met eten/ drinken (bijv. met kauwen of verkeerd slikken)

Stem:

 • nasaal spreken
 • onvoldoende adembeheersing
 • verkeerde ademhaling/ spreekadem
 • globusgevoel
 • hyperventilatie
 • heesheid of keelklachten door verkeerd stemgebruik eventueel in combinatie met organische afwijkingen (bijv. stembandknobbeltjes)

Gehoor:

Verminderde luisterfuncties ten gevolge van:

 • een slechte klankwaarneming
 • een slechte concentratie
 • een verminderd geheugen
 • afwijkende taal-, spraak- en/ of stem ten gevolge van slechthorendheid of doofheid.

Staat uw klacht er niet bij? Belt u dan even naar de praktijk om het te checken! 06-40731468

Samen stellen we een passend en persoonlijk plan van aanpak op voor een zo optimaal mogelijk resultaat!

Voor meer informatie zie de onderstaande links:

www.nvlf.nl

www.kindentaal.nl

www.taalexpert.nl

www.leesplein.nl

www.kno.nl

www.nvvs.nl

www.nssi.nl

WebDesign: Felixa "scoren met je website"