Ervaringen

Cliënten beschrijven hun ervaringen over de werkwijze en de resultaten van Logopediepraktijk UITje.


April 2016

-Cijfer totale ervaring met de logopedist;  9.

Het was erg prettig om breder te kijken naar mijn werksituatie i.c.m. mijn stemprobleem”.

Juni 2016

-Een leerkracht: “Ik wil even laten weten dat ik het zo leuk vindt dat A. de afgelopen maanden zoveel opgepikt heeft ! Letters benoemen gaat beter en de Cito Taalscore is nu voldoende . Hij gaat nu een stuk sterker naar groep 3.”

WebDesign: Felixa "scoren met je website"