Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent of u hebt een klacht over de logopedist of de behandeling.
Het zou natuurlijk fijn zijn als u dit eerst bespreekbaar maakt, zodat we samen kunnen bekijken wat eraan gedaan kan worden om de ontevredenheid of klacht op te lossen.
Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent of dat u een klacht heeft, kan er ook niet naar een oplossing worden gezocht.
Ook kunt u uw klacht mailen naar info@lpuitje.nl.

Komen we er samen niet uit, kunt u zich richten tot de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn.

Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke vrijgevestigde logopedist verplicht een regeling te hanteren voor de behandeling van klachten van cliënten.

In de praktijk liggen de volgende brochures:

  • Wat u kunt doen bij klachten over uw logopedist.(NVLF 2011)
  • U heeft een klacht ingediend. Wat nu?

In deze brochures kunt u relevante telefoonnummers en adressen vinden.

WebDesign: Felixa "scoren met je website"