Main menu

Als lezen moeizaam gaat

Het is van groot belang dat kinderen die lees- en spellingproblemen hebben snel ontdekt worden, zodat ze adequate hulp kunnen krijgen.

Leren voor een toets op school, iets opzoeken op internet, een berichtje typen op je telefoon, een kaartje of een boodschappenbriefje schrijven, je moet er voor kunnen lezen en spellen. Het is belangrijk om goed te lezen en spellen om goed te kunnen functioneren. We spreken van lees- en spellingproblemen als het leren lezen niet volgens verwachting verloopt. Het niveau blijft achter. Kinderen met lees- en spellingproblemen kunnen traag lezen en/of lezen met veel fouten. Ook kan het zijn dat het lezen redelijk gaat en de problemen zich vooral voordoen in de spelling. Er is al vroeg te zien dat zij moeite hebben om letters direct als klanken te herkennen. Hierdoor is het moeilijk om van die letters een woord te vormen en van meerdere woorden een logische zin.

Deze kinderen kunnen tegen allerlei problemen aanlopen, zoals:

 • Het bijhouden van het tempo in de klas lukt niet/onvoldoende.
 • Het onthouden/uitvoeren van opdrachten gaat lastig.
 • Het automatiseren van het geleerde gaat lastiger (het van buiten leren).
 • Het zelfstandig verzamelen van informatie/ zelfstandig werken is moeilijker.
 • Moeite hebben met het formuleren van je gedachten/bedoelingen.
 • Niet zo vlot op namen/woorden komen.
 • Aangezien worden voor lui of dom.
 • Minder motivatie om te lezen.
 • Gevoelens van frustratie/faalangst, laag zelfbeeld.
 • Niet met plezier naar school gaan of zelfs niet meer naar school willen.
 • Uitval op meerdere vakken. Uitvallen op de CITO.

 

Signalen van lees- en spellingproblemen:

In de peuterjaren:

-moeite hebben met kinderversjes leren, problemen met rijmwoorden.

-woorden verkeerd uitspreken, blijven brabbelen.

-moeite met leren (en onthouden) van letternamen.

-letters van de eigen naam niet kennen.

In groep 1 t/m groep 3:

-moeite hebben met begrijpen dat woorden uit delen bestaan

-letters niet met klanken kunnen verbinden.

-maken van onlogische leesfouten, bijv pop -> beer.

-simpele eenlettergrepige woorden niet kunnen verklanken.

-lezen niet leuk vinden, niet willen lezen

-familieleden met leesproblemen.

Vanaf groep 4:

-niet vloeiend spreken, aarzelen, onbekende ingewikkeldere woorden verkeerd uitspreken

-problemen met woordvinding

-heeft meer tijd nodig een mondeling antwoord te formuleren.

-moeite met het lezen van functiewoorden (bijv. dat, de, het).

 

Indien u twijfelt over het lezen van uw kind, wacht niet te lang en voorkom (meer) problemen.

Neem contact op!

 

Voor meer informatie over dyslexie zie de onderstaande links:

masterplandyslexie.nl

steunpuntdyslexie.nl

WebDesign: Felixa "scoren met je website"