Main menu

Logopediepraktijk UITje Asperen

De locatie Maarssen is per oktober 2022 beëindigd. Er kan voor deze locatie dus niet meer worden aangemeld.

” Soms gaat het communiceren niet vanzelf  –  Logopediepraktijk UITje in Asperen wil dan graag helpen! “

Communiceren is niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Om te kunnen communiceren moeten we horen, denken, taal begrijpen en gebruiken.
Doordat we spreken en luisteren, begrijpen we elkaar.


De visie van Logopediepraktijk UITje

De praktijk staat voor een aantal waarden: Persoonlijk Betrokken Ervaren!
De cliënt staat centraal en de zorg is afgestemd op de hulpvraag. Het doel is zo goed mogelijk deskundige zorg leveren aan cliënten die zich aanmelden voor logopedie met een zo optimaal mogelijk resultaat.
Mensen verder helpen is en moet prioriteit zijn!


Samenwerking

Daarbij is nauw samenwerken met anderen die bij de zorg betrokken zijn erg belangrijk, bijvoorbeeld:

  • medici (huisarts, consultatiebureau-arts, KNO-arts, tandarts of neuroloog),
  • andere paramedici (fysiotherapeut, ergotherapeut enz.),
  • scholen (peuterspeelzaalleidsters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers enz).

Deze samenwerking is noodzakelijk om een zo optimaal mogelijk resultaat te kunnen bereiken.


Vragen of twijfel?

Mogelijk hebt u vragen na het lezen van deze site of nadat u een verwijzing voor logopedie hebt gekregen?
Belt u dan naar de praktijk: 06-40731468

Ook als u twijfelt over het spreken van uw kind of u twijfelt of uw eigen klacht(en) verholpen kunnen worden, kunt u contact opnemen met de praktijk voor gratis telefonisch advies!

WebDesign: Felixa "scoren met je website"